Klantenservice 071 3626162
Voor 23.00u besteld, morgen in huis*
Verzonden in Blanco Verpakking

GRATIS Tulip Bullet – bij iedere bestelling v.a. €100 ?

Privacy Statement

Privacy Statement Svakom.nl

Inleiding

Svakom.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou ( de betrokkene ) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met klantenservice@svakom.nl

Wie is Svakom.nl?

Svakom.nl is een webshop en handelsnaam van de besloten Vennootschap Miss Steel. Kantoorhoudende te ( 2343LB ) Oegstgeest aan Haarlemmerstraatweg 32, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57472378.

Svakom.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Svakom.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Svakom.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Svakom.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Svakom.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Svakom.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Afleveradres, Factuuradres, E-E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen van klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Afleveradres, Factuuradres, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelnummer, Inhoud van de klacht.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-Gegevens, Afleveradres, Factuuradres, E-Mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelnummer.
Grondslag: UItvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Post/Factuuradres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot opzeggen nieuwsbrief

Betalingsgegevens

Wanneer je op rekening wilt betalen (na ontvangst van je bestelling), worden je gegevens getoetst en geregistreerd bij Achterafbetalen.nl te Amersfoort. Achterafbetalen neemt de vorderingen op betalen op rekening van Svakom.nl over. Achterafbetalen besluit vervolgens op basis van deze informatie of je voor deze betaalwijze in aanmerking komt. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA, Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Beveiligde pagina’s

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Hoe verkrijgen wij jouw Persoonsgegevens?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking daarvan:

Inzage

Je kunt eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de Persoonsgegevens wilt zien die bij Svakom.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot Inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens, die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Svakom.nl. Je kunt verzoeken dat Svakom.nl je Gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Svakom.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Svakom.nl of een derde plaats vond, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Svakom.nl te verkrijgen. Svakom.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunje jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Svakom.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Svakom.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar Svakom.nl. Svakom.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Svakom.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Svakom.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Svakom.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Svakom.nl je gegevens gebruikt of als je een klacht hebt over de manier waarop Svakom.nl jouw gegevens verwerkt? dan kun je een e-mail sturen naar klantenservice@svakom.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebeid van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.